SẢN PHẨM HỖ TRỢ TÌNH DỤC

Công cụ hỗ trợ tình dục (hay dụng cụ hỗ trợ tình dục) là cụm từ chỉ những thứ vật chất hỗ trợ cho tình dục. Chúng bao gồm thực phẩm, các đồ chơi tình dục, các vật dụng gợi dục.

Từ dụng cụ hỗ trợ tình dục thường chỉ những sản phẩm được làm mô phỏng.

Sắp sếp theo:||
Xem tất cả | TRANG:
Xem tất cả | TRANG:
  • Chèn trang đến:
  • facebook.com